Terjemahan Dan Arti Kitab Suci Al-Quran Perkata Versi Bahasa Indonesia PDF

Download Terjemahan Dan Arti Kitab Suci Al-Quran Perkata Versi Bahasa Indonesia Karya Jannah An-Nur Foundation PDF - Terjemahan Dan Arti Kitab Suci Al-Quran Perkata Dalam Bahasa Indonesia. Al-Quran atau Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam.

Menurut ajaran Islam, Kitab Suci Al-Quran ialah wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir.

Perihal diturunkan Al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur dalam tempo waktu 23 tahun.

Dalam salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Adz-Dzikr (Al-Qur’an), dan Kamilah yang akan menjaganya". (Al-Hijr 15:9)

Lafaz Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

Sesungguhnya Kamilah Yang Berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Malaikat Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu; (Surah Al-Qiyamah, 75:17-18)

Manakala dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari Surah Al-Fatihah (Pembukaan) dan berakhir dengan Surah An-Naas (Umat Manusia).

Penerbit: Jannah Firdaus Mediapro Studio
Diterbitkan tanggal: 19 Feb 2019
Halaman: 848
ISBN: 9780359443833
Fitur: Halaman asli
Ideal Untuk: Web, Tablet
Bahasa: Indonesia

Penerbit: Jannah Firdaus Mediapro Studio Diterbitkan tanggal: 19 Feb 2019 Halaman: 848 ISBN: 9780359443833 Fitur: Halaman asli Ideal Untuk: Web, Tablet Bahasa: Indonesia

Download

Terjemahan Dan Arti Kitab Suci Al-Quran Perkata Versi Bahasa Indonesia PDF

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel